De commissaris van de Koning René Paas vertelt u 
graag hoe hij als voorzitter terugkijkt op de statenperiode
2018 t/m maart 2019.

blikt terug op 2018/03-2019
René paas
Voorzitter provinciale staten