De provincie Groningen telt 43 Statenleden die samen Provinciale Staten vormen. Deze volksvertegenwoordigers van de provincie nemen besluiten over het beleid en controleren Gedeputeerde Staten. Denk hierbij aan besluiten over de inrichting van de provincie, milieubeheer, openbaar vervoer, economie, energie, natuur, landschap en leefbaarheid. Ongeveer één keer per vijf weken komen de Staten bijeen om besluiten te nemen tijdens de Statenvergadering. In 2018/03-2019 kwamen de Staten elf (11) keer bijeen.

VAN GRONINGEN
PROVINCIALE STATEN