In totaal werden er 148 moties ingediend, waarvan er 41 werden aangenomen.
73 moties werden verworpen en de rest is ingetrokken of aangehouden.
Er werden in totaal 10 amendementen ingediend waarvan er 4 werden aanvaard.
5 amendementen werden verworpen en 1 werd ingetrokken.

Ingediende Moties en Amendementen