De Statencommissie Ruimte heeft zich beziggehouden met onderwerpen als: ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur en landschap, grondbeleid, bodembeheer, leefbaarheid, wonen, welzijn, zorg,  en jongerenparticipatie. 

De voorzitter in 2018/03-2019 was Dennis Ram.

Statencommissie
Ruimte, natuur en
leefbaarheid