De Statencommissie Mobiliteit heeft zich beziggehouden met onderwerpen als:
verkeer en vervoer, ondernemerschap en innovatie, energie en energietransitie, toerisme en recreatie, cultuur/sport en evenementen, landbouw en visserij, arbeidsmarkt en onderwijs.

De voorzitter in 2018/03-2019 was Romke Visser. 

Statencommissie
Mobiliteit, economie
en energie