De fractievoorzitters vormen samen met de commissaris van de Koning en de vice-voorzitter van de Staten het Presidium. Het Presidium stelt de agenda op voor Provinciale Staten en Statencommissies. Verder houdt het Presidium toezicht op de budgetten van Provinciale Staten en stuurt de griffie en griffiemedewerkers aan. Het Presidium vergadert in principe in de week voor de Statenvergadering. De vergaderingen van het Presidium zijn niet openbaar.

Fractievoorzitters
en Presidium