De Statencommissie Bestuur heeft zich beziggehouden met onderwerpen als: bestuurlijke organisatie, herindeling, financiën, gaswinning,  samenwerkingsverbanden, toezicht gemeentefinanciën, facilitaire zaken, ICT, internationalisering, communicatie
en representatie, kabinetszaken. 

Voorzitters in 2018/03-2019 waren Ronald Knegt (t/m 27-6-2018)
en Marc Scheffers (vanaf 26-9-2018).

Statencommissie
Bestuur, Financiën
en Veiligheid